De 3 mest håpløse feilene gründere gjør i starten

Etter å ha jobbet med mer enn 35 start ups/gründere i løpet av det siste året, så har jeg fått mye innsikt i feil som skjer. Frustrasjonen er høy, papirene flyr vegg-i-mellom og hvilke feilsteg jeg ser gründere gjør.

Selv om jeg ikke har vært der selv, så har jeg sett hva som skjer når de ansetter familie, tar imot penger fra familie, når de ansetter lavest mulig pris og helst venner. I tillegg til den kjedekollisjonen som skjer når de tviholder på kronene akkurat litt for lenge.


NÅR DE BARE ANSETTER VENNER OG FAMILIE

En tydelig felle som går igjen og igjen er når gründeren bare ansetter familie og venner de allerede kjenner godt - og stoler på. Det å stole på noen er ikke en negativ sak i seg selv, problemet kommer når en får skylapper og ikke ser problemene eller begrensningene på grunn av relasjonene. Som igjen fører til neste problem: det er vanskelig å “sparke” noen i familien eller blant venner uten at stemningen blir dårlig. Så da utsetter man det gjerne, og gjerne litt for lenge.

I samme område finner man det problemet som dukker opp når en spør familie, venner og bekjente om den nye bedriften din er en god idé. Selvsagt synes de det. De vil jo støtte deg i det du gjør, være der og i alle fall ikke såre deg. En har uten tvil to andre typer og - de som bare er pessimistisk og trykker hele idéen i do, og de som skal være djevelens advokat uansett idé. De fleste vil deg forhåpentligvis bare godt, og selvsagt vil de alle kjøpe produktet eller tjenesten din selv om de ikke er i nærheten av målgruppen.


NÅR DE IKKE ANSETTER FOLK SOM ER BEDRE ENN SEG SELV

Som gründer er man gjerne litt usikker. Det er mye som er nytt. Det er ikke bare lidenskapen man jobber med lenger. Man skal bygge opp et team, rådgivere, samle inn penger, utvikle, skape og teste. Når alt dette skal skje, så trenger man helst eksperter på hvert område, mennesker en skal stole på at handler i din beste tro.

Nok en gang stumper mange gründere på dette. De ansetter ikke alltid folk som er bedre enn seg selv, fordi man er redd for å bli sett ned på. Så da ansetter man heller noen som er på bølgelengde med en selv, der man føler en enda har kontroll. På den måten ender man med å sitte på personer som gjerne har for lite kompetanse, eller i verste fall at du begrenser de.

Viktigheten med å ansette noen som er bedre enn deg selv, er at de kan se problemer komme lenge før du gjør, de vet hvordan de fikses eller kan i det minste forklare problemet til noen som er enda dyktigere. En vanlig bi-effekt av dette er det neste punktet, for hvor kjedelig er det ikke å bomme på avtalen en har signert, fordi man ansatte en som var midt på treet og en sparte på kronene?


NÅR DE TVIHOLDER PÅ HVER EN KRONE AKKURAT LITT FOR LENGE

Dette er sannsynligvis det viktigste punktet, og det stedet jeg ser at flest får konsekvenser. De sparer rett og slett på kronene litt for lenge, i tillegg til at de sparer på litt feile steder ofte. Som ikke overraskende nok ofte henger sammen med de to øverste punktene!

For denne delen vil jeg bruke to konkrete eksempler jeg har møtt på. Det første er at bedriften ikke brukte noen penger på markedsføring i det hele tatt. Ikke en krone. Hvorfor? Fordi de mente at idéen deres var så god at den ville selge seg selv. En veldig klassisk feil, i ulike grader. Kanskje jeg merker meg det mer enn andre ettersom at jeg driver med markedskommunikasjon, men det er veldig mange som tviholder på kronene for markedsføring og kompetanse i den retningen. Mer enn de gjerne burde, for det kommer til å koste mer i lengden.

Det andre eksempelet er en bedrift som ikke brukte noe på MVP. Minimal viable product. Det laget ingen prototype, de “sparte” kronene de skulle bruke på MVPen for å lage den ferdige varen. Fremfor å lansere en MVP som brukerene kunne teste, komme med tilbakemeldinger på, teste trafikken, se hvordan de brukte plattformen, hvor de falt av, hvor de hadde problemer osv. Så da satt de der plutselig med en fantastisk innviklet og veltenkt programvare, som ingen faktiske brukere hadde fått testet. Det dukket opp det ene problemet etter det andre. Kunder som trengte hjelp, som ikke skjønte noe siden plattformen ikke var intuitiv og som rett og slett droppet ut fordi det var for mye kav. Plattformen måtte ned igjen, endres og opp igjen. Det ble hakket mye dyrere enn å lansere en MVP med bugs på for å teste på en liten gruppe mennesker.