Verdien av en SWOT-analyse, og hvorfor du som nybegynner trenger det

Det å være bevisst på hva man er god på, og ikke minst hva man ikke er så god på, er rett ut et suksesskriterium. En SWOT-analyse er en superenkel måte å komme i gang på og få en god oversikt på seg selv eller egen bedrift.

Ofte føler man at man har noe lunde kontroll på hva man er god på og ikke. Det er derimot noe annet når du må sette deg ned, gå over det og virkelig finne ut av (f.eks.) topp tre. Du vil gå gjennom de indre styrkene og svakhetene dine. Slik at du finner ut hvordan du kan utnytte dette til din fordel med muligheter og trusler utenfra.

Hva er en swot?

Som allerede nevnt er formålet med en SWOT å bli bevisst på sine egne styrker og svakheter, muligheter og trusler.

Styrker og svakheter er to interne faktorer, ting du har kontroll over og kan endre. De kan for eksempel være hvem som er ansatt, hvilke partnere du tar opp, patenter, hva du kan, hvor du befinner deg, hvem du kjenner. Alle kan være positive og negative, og det er du som kan bestemme hvordan det skal utarte seg.

Muligheter og trusler er eksterne faktorer, og er ting på utsiden som du alene ikke kan påvirke. Du kan dra nytte av mulighetene som kommer opp, og verne deg mot truslene - men du kan ikke endre noen av de på egenhånd. De kan for eksempel være hvilke konkurrenter du har, leverandørpriser, trender, politikk, været og hva andre gjør.

Velg deg tre av hver for å komme deg i gang!

SWOT-analyse.001.jpeg
 

Strengths/styrker:

Styrkene dine er noe du selv kan kontrollere og jobbe med, som går på de indre faktorene. Et par spørsmål for å få deg igang:

Hvilke fordeler og styrker har du eller bedriften din? Hvilke unike resurser har du som ingen andre har?

Hva andre ser som dine styrker er en fin plass å begynne, og ikke minst hva er din USP - unique selling proposition - som gjør det uunnværlig?

Weaknesses/svakheter:

Også en del av de indre faktorene, som kan sette deg i vanskelige situasjoner, eller noe du burde jobbe med. Et par spørsmål for å få deg igang:

Hvilke svakheter ser du, og er det noe du kan forbedre? Er det noen ting du burde unngå pga svakhetene/utfordringene dine? Hva er det andre oppdager at er svakhetene dine? Er det noen situasjoner du merker deg at du taper?

 

Opportunities/muligheter:

En av de ytre faktorene, hvor man ser muligheter som kan komme ut av styrkene eller svakhetene dine, eller som dukker opp. Et par spørsmål for å få deg igang:

Kan du se noen muligheter med en gang? Er det noen trender som du merker deg? Som for eksempel teknologi, politikk, livsstil? Er det noe du kan spinne av der?

Threat/trusler:

Også en ytre faktor som påvirker. Et par spørsmål for å få deg igang:

Hvilke hinder står du ovenfor, og hva gjør konkurrentene dine? Er det noe ukontrollerbart som påvirker deg på en uheldig måte, som teknologi-endringer og lignende? Kan noen av svakhetene dine utgjøre en trussel eller brukes av andre?

 

Hva bruker man swot til?

SWOT er ikke bare for bedrifter og start ups, det er også for enkeltpersoner og personlige merkevarer. Målet er å bli bevisst på indre og ytre faktorer for suksess. Det å kartlegge hva man har å by på og forstå de ytre faktorene. Ved å gå gjennom denne øvelsen finner man ut hva man kan bli bedre på, hva en må passe på, se muligheter man har. Det kan være noe du bruker på nettverking, pitcher, møter eller når du bygger bedriftsplaner eller sosiale medier.

Det er lettere å gjøre noe med når man skriver det ned og får det sort på hvitt.

Sett opp 3 av hver

Det trenger ikke å være avansert eller en freebie eller en arbeidsbok for å komme igang. Alt du trenger å gjøre er å skrive en S, tre punkter, en W, tre punkter, en O, tre punkter og en T med tre punkter. Så er du good to go. For eksempel slik som jeg har gjort under for å eksemplifisere hvordan en enkel SWOT-analyse kan utføres.

 

S:

 1. Styrke

 2. Styrke

 3. Styrke

W:

 1. Svakhet

 2. Svakhet

 3. Svakhet

O:

 1. Mulighet

 2. Mulighet

 3. Mulighet

T:

 1. Trussel

 2. Trussel

 3. Trussel