personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forklarer nærmere hvordan MaleneFjaertoft.no samler inn, behandler og oppbevarer persondata. Du kan kontakte Malene Fjærtoft/Jentesjef på mail via: malene@jentesjef.no .

Behandling av personopplysninger

Det er daglig leder av Malene Fjærtoft ENK som har det daglige ansvaret for behandlingen av personopplysninger på malenefjaertoft.no, med mindre noe annet er oppgitt under.

Det er helt frivillig å gi fra seg personopplysninger på malenefjaertoft.no. Det er i hovedsak to ulike typer data vi samler når du bruker nettsiden vår:

Data du etterlater deg ved å godta informasjonskapsler. Første gang du besøker nettsiden vil du få opp en liten pop-up som informerer hva som skjer når du godtar, den vil også dukke opp igjen når vi gjør større endringer i vår personvernerklæring eller informasjonskapselerklæring slik at du må godta dette på nytt.

Data du aktivt legger fra deg ved bruk av nettsiden. Dette kan være når du kontakter oss via kontaktskjema, bestiller noe via nettsiden eller melder deg på nyhetsbrev. Ved bruk av kontaktskjema er vi nødt til å bruke informasjonen du gir fra deg, for å yte god kundeservice. Samtykket du gir ved nyhetsbrev, kan du når som helst trekke - du finner en link i bunnen av hver eneste mail sendt i forhold til dette.

Formål

Vi samler persondata for å bedre kommunikasjonen og gi deg som besøkende og interessert bedre innhold, som er tilpasset hva målgruppen viser interesse for.

Eksempler:

  • Forbedre nettsiden, produkter og tjenester

  • Tilpasning av informasjon og markedskommunikasjon for målgruppen

  • Tilpasning av informasjon og markedskommunikasjon for våre samarbeidspartnere

Minimering av data

Det samles ikke mer informasjon enn nødvendig via nettsiden, slik at vi kan optimalisere kommunikasjonen og innholdet vårt etter målgruppens brukervaner. Dette inkluderer da informasjonskapsler på nettsiden og direkte kommunikasjon mellom partene.

Oppdaterte persondata

For at kommunikasjonen vår skal gå best mulig oppdaterer vi data om deg fortløpende om du gjennomfører samme handling flere ganger. I tillegg ønsker vi at du opplyser oss om eventuelle endringer via malene@jentesjef.no . Dersom vi finner ut at vi har feil opplysninger, gir vi deg beskjed om dette fortløpende.

Oppbevaring av persondata

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er tillatt i henhold til gjeldende lovverk. Vi sletter opplysningene når vi ikke lenger finner det nødvendig å beholde dem, eller når vi ikke lenger er pliktig til dette.

Samtykke

Ved å melde deg opp til nyhetsbrev, ventelister eller lignende så gir du ditt samtykke til at vi kan sende deg relevant informasjon til hva du har meldt deg på. Du kan når som helst trekke samtykket ditt, enten via lenken i bunnen av hver e-post eller ved å kontakte oss på malene@jentesjef.no .

utlevering av persondata

For å oppbevare og behandle personopplysninger benytter vi en rekke tredjeparter. Dette inkluderer leverandører av IT-løsninger. De kan ikke bruke opplysningene til egne formål og behandler disse utelukkende på våre vegne. I tilfeller hvor det av norsk lovgivning kreves, utleverer vi opplysninger til offentlige myndigheter, banker og finansielle institusjoner, regnskap og inkassobyråer. Vi utleverer ikke personopplysninger som navn og e-post til andre formål enn dette, så sant du ikke har gitt samtykke til det.

Vi bruker databehandlere fra EU eller land som gir opplysningene dine tilstrekkelig beskyttelse.

Informasjon om din bruk av vår nettside, geografisk plassering, hvilke annonser du har mottatt og eventuelt klikket på, kjønn og alderssegment gis viderer til tredjeparter i det omfang disse opplysningene er kjent. Slike opplysninger brukes for å tilpasse vår markedsføring og kommunikasjon til deg.

utlevering til våre samarbeidspartnere

I de tilfellene informasjonen deles med samarbeidspartnere vil dette være tydelig merket i toppen av hver enkelt side/opt-in til handling.

bruk av informasjonskapsler

I Norge er vi pålagt å informere om bruk av informasjonskapsler gjennom “Lov av elektronisk kommunikasjon” (les her).

Her på malenefjaertoft.no bruker vi flere ulike informasjonskapsler:
- Squarespace for å bedre innholdet og brukeropplevelsen, i tillegg til kontaktskjema
- Pinterest for å bedre innhold, drive trafikk og optimalisere opplevelsen til målgruppen
- Facebook Piksel for å lære mer om hvordan besøkende bruker nettsidene våre, og for markedskommunikasjon via Facebook sine plattformer og tilhørende samarbeidspartnere.

Dine rettigheter

u kan når som helst be om tilgang til de personopplysningene vi har lagret på deg. Dette inkluderer tilgang til å se hva vi har lagret, få opplysningene korrigert, overført eller slettet. Dersom du har gitt samtykke til vår bruk av dine personopplysninger tidligere, har du mulighet til å trekke tilbake samtykke når som helst. Du kan også opplyst hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger og hvem som eventuelt får dem utlevert fra oss.

Du kan lese mer om dine rettigheter her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2017-2018/vedtak-201718-054/

Dersom du ber oss om å opplyse deg om hvilke personopplysninger vi behandler om deg kan vi be deg om å bekrefte identiteten din. Dette for å hindre uvedkommende å få tilgang til dine personopplysninger.

Tilgangen til dine personopplysninger kan også begrenses av hensyn til beskyttelse av andre personers personvern, forretningshemmeligheter eller immaterielle rettigheter.

Dersom du mener at vi urettmessig behandler dine personopplysninger har du mulighet til å avgi en klage til datatilsynet her.

Behandling av forespørsler

Vi prøver å svare på alle legitime forespørsler innen en måned. Av og til kan det ta oss lenger enn en måned hvis forespørselen din er spesielt kompleks eller du har gjort en rekke forespørsler. I dette tilfellet vil vi varsle deg. Hvis det er noe du ikke er fornøyd av hvordan vi samler inn og bruker dataene dine, har du rett til å klage til Datatilsynet, den norske tilsynsmyndigheten for databeskyttelsesproblemer ( www.datatilsynet.no ).

Dersom du har en klage er vi takknemlige dersom du først vil kontakte oss, slik at vi kan prøve å løse situasjonen for deg.

Vi sletter personopplysningene dine når de ikke lenger er nødvendige for det formålet de ble samlet inn til.

Nettsiden eies og driftes av malene fjærtoft og jentesjef (som også eies av malene fjærtoft), kontakt via malene@jentesjef.no